Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Terms & Conditions

Generelle oplysninger:
Hjemmesiden www.trineswardrobe.com drives af firmaet:
Lifestyle Trading ApS
8270 Højbjerg
CVR nr.: 27252370
Danmark
sly@lifestyletrading.dk

Produktinformation:
På trineswardrobe.com oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til trine@trineswardrobe.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Trine’s Wardrobe accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms. Dette gælder ikke lande udenfor EU.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på trineswardrobe.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra trineswardrobe.com udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til trineswardrobe.com om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og trineswardrobe.com er først indgået, når trineswardrobe.com ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
På trineswardrobe.com kan der betales med Dankort/VISA Dankort, eDankort, VISA/ VISA Electron, Mastercard, Maestro og American Express. Trine’s Wardrobe Webshop tillægger ikke gebyr på betalingskort.

De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår.

Levering:
Vi tilbyder følgende leveringsformer:

GLS Pakkeshop – pris kr. 40,-
GLS Erhvervslevering – pris kr. 40,-
GLS Udland indenfor EU– pris kr. 100,-
GLS Udland udenfor EU– pris kr. 200,- (kun udvalgte lande)

For ordrer over kr. 250,- DKK vil der for danske forsendelser ikke blive pålagt fragt. Udenfor Danmark er fragtgrænsen 500,- DKK. I perioder køres der med fri fragt, og der informeres herom på hjemmesiden.

Forventet leveringstid er 1-4 hverdage. Trine’s Wardrobe Webshop bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til trine@trineswardrobe.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med varen.

Du kan ikke fortryde dit køb ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Hvis de bestilte varer ikke afhentes i den valgte GLS Pakkeshop, betragtes det som en fortrydelse af købet, og pengene betales tilbage til køber. Pakken gensendes kun ved genbestilling.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis emballagen er brudt/ produktet er taget i brug pga. hygiejne- og holdbarhedsmæssige årsager. Hvis emballagen er brudt/ produktet taget i brug, vil værdiforringelsen svare til 100 %.

Varens stand, når du sender den retur
Det produkt du returnerer skal være i samme stand som ved modtagelsen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Ved tilbagelevering af den købte vare i tilfælde af fortrydelse, skal du selv betale udgifterne hertil.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup
Danmark

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder vores standardfortrydelsesformular.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.trineswardrobe.com har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere inden for “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup
trine@trineswardrobe.dk

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Trine’s Wardrobe ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Personalet i Trine’s Wardrobe ApS og relevant forsendelsespersonale har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.trineswardrobe.com er Trine Kjær

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Trine’s Wardrobe Webshop på www.trineswardrobe.com videregives eller sælges på ingen måde ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Trine’s Wardrobe ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Trine’s Wardrobe ApS via e-mail – trine@trineswardrobe.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse via mail – trine@trineswardrobe.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Trine’s Wardrobe Webshop tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

Bestilt den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato:


Information:
The homepage www.trineswardrobe.com is driven by the company:
Lifestyle Trading ApS
8270 Højbjerg
CVR nr.: 27252370
Danmark
sly@lifestyletrading.dk

Product information:
At trineswardrobe.com the main characteristics of the product are informed,. For further information or questions please send an email to trine@trineswardrobe.dk

Prices:
All prices only apply on the day of ordering. The customer are invoiced the price that applies on the day of ordering, conditioned to the acceptance of the order by Trine’s Wardrobe. All prices include VAT. This does not apply to countries outside the European Union

Ordering:
The presentation of products and prices on trineswardrobe.com is not a binding offer, but merely an encouragement to purchase. The ordering of products from trineswardrobe.com does not consist of a binding accept, but the ordering is a binding offer to buy the products on the specified conditions. A binding agreement between customer and trineswardrobe.com is not confirmed until trineswardrobe.com accepts the offer made by the customer by returning an order confirmation.

Payment:
At trineswardrobe.com the following credit cards apply, Dankort/VISA Dankort, eDankort, VISA/ VISA Electron, Mastercard, Maestro and American Express. Trine’s Wardrobe Webshop does not add additional payments to credit cards payments.

Account information given by the customer at purchase is sent directly to PBS as encrypted data (SSL). It is only readable by customer and PBS. No one else sees or saves the information about the customer. At purchase with Dankort or credit card the amount is withdrawn from your account as soon as the shipment is shipped.

Delivery:
We offer the following deliveries:

GLS Parcelshop (DK) – kr. 40,- DKK
GLS Business delivery – kr. 40,- DKK
GLS EU but not DK– kr. 100,- DKK
GLS Outside EU– 200,- DKK (only chosen countries)

Orders above 250,- DKK delivered in DK will be free of delivery fees. For orders outside Denmark the limit for free deliveries is 500,- DKK. In other cases with free shipments this will be informed on the homepage.

Expected delivery time is 1-4 business days. Trine’s Wardrobe Web shop carries responsibility for the products until they are received by the customer.

If you regret your purchase/cancellation:
For 14 days you can regret your purchase and cancel it when shopping with us. The limit for cancellation expires 14 days after receiving your products. If you want to cancel your purchase you must inform us. Notification must be given by writing to trine@trineswardrobe.dk. In the notification you must explicitly inform that you wish to enforce your right to cancellation. You can also choose to use our standard form for cancellation of a purchase and include it in the return shipment.

You cannot cancel your purchase by merely refusing to receive the shipment, without applying specific information of cancellation. If the ordered products are not collected in the chosen GLS parcel shop, it is considered a cancellation, and the money are returned to the customer. The delivery is only send again at re-ordering.

Returns
You must return your delivery to us without unnecessary delay and no more than 14 days after you have informed us that you want to cancel your purchase. You must pay for the direct costs related to returning the products.

You are responsible for the safe packaging of the products when returning the products.

You carry the risk for the product from the time the products are delivered.

Products not included under the right for cancellation
The right to cancellation does not apply if the packaging has been broken or the product has been used because of hygiene and expiration time. If the packaging is broken or the product has been used, the de-evaluation is equivalent to 100 %.

Condition of the product when returned
The product you return must be in the same condition as when it was received.

Condition of the product when returned
If you cancel your purchase, you will of course be refunded the amount, you payed to us for the products. When returning in case of cancellations, you must pay for the associated costs.

If you will exercise your right for cancellation we will refund all payments received from you including delivery costs (however, not extra costs which are the result of a choice by you for a delivery different than the cheapest form of standard delivery we offer), without unnecessary delay and under all circumstances no later than 14 days from the date at which we received your information of your decision of order cancellation. We will refund by means of the same type of payment used at the original transaction, unless you specifically have agreed to something else.

We can retain refunds until we have received the returned products or you have produced documentation for the return of the shipment.

If you cancel the purchase, the products must be returned to:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup
Denmark

What should I include in the return?
You must include a copy of the order confirmation. The expedition will speed up if you also fill out our standard cancellation form.

Please note! We do not accept shipments made by COD (cash by delivery) or similar procedures.

In case of damaged products (warranty)
The shortage rules of Sale of Goods Act apply to purchases.

When shopping on www.trineswardrobe.com you of course have 24 months of warranty. It means that you can have the product switched, the money returned, or the cost of purchase reduced, depending of the specific situation.

It is of course required that the warranty is justified and that the deficiency is not created due to misuse of the product or other harmful actions.

How quickly must I claim errors under the warranty?
You must make a claim according to the warranty within reasonable time after having discovered the deficiency of the product. As long as it is within a time frame of two months after having discovered the deficiency the claim will be in due time.

We refund reasonable delivery costs
If the complaint is justified, we will of course refund your (reasonable) costs of delivery.

The products are send to:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup
trine@trineswardrobe.dk

We need the following information when sending the product to us
When you return the product, please inform of the problem as detailed as possible.

Please note! We do not accept shipments made by COD (cash by delivery) or similar procedures.

Be aware that the product is returned in sound packaging, and remember to get a receipt for shipment in order for us to return your delivery costs.

What do we do with your personal information (privacy policy)
In order for you to make a transaction with us we need the following information:

Name
Address
Telephone number
Email

We register your personal data with the purpose of delivering the products to you.

The personal data are registered at Trine’s Wardrobe ApS and are stored in five years, after which the information are deleted.

When personal data are collected via our website, we ensure it happens by your specific consent to ensure you are informed of the exact information collected and why.

The staff in Trine’s Wardrobe ApS and relevant staffing in shipments have access to the data registered about you. Trine Kjær is responsible for the data at www.trineswardrobe.com.

We do not store customer information encrypted.

We do not exchange customer information encrypted.

Information given to Trine’s Wardrobe Web shop at www.trineswardrobe.com are not passed on or sold to a third party and we do not register any sensitive personal data.

As registered at Trine’s Wardrobe ApS you always have the right to object to the registration. You also have the right to insight in the data registered about you. You are assured of these rights by the data protection act (Persondataloven). Contact in relation to the aforementioned is directed to Trine’s Wardrobe ApS via email – trine@trineswardrobe.dk

Complaints
If you want to complaint about your purchase, contact should be made via email – trine@trineswardrobe.dk. If we are not successful in finding a solution, you can make a complaint to “Forbrugerklagenævnet”, if the conditions are fulfilled.

Reservation and disclaimer
Trine’s Wardrobe Web shop is not accountable for changes in taxes, charges and price, as well as errors in proofing, technical errors, sold out stock, force majeure, including labour conflicts and deficiencies to and delays of shipments from subcontractors.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Consumer information www.forbruger.dk

Standard cancellation form
(This form is only filled out and returned if the right to cancellation is evoked)

To:
Att. Trine’s Wardrobe
DermaPharm A/S
Vestergade 72
8990 Fårup

I hereby inform, that I wish to evoke my right to cancellation in relation to my purchase agreement concerning the following products:

Date ordered:
Name of customer:
Address of the customer:
Signatur of the customer (only if the content of the form is made on paper)
Date: